top of page

Menos vizinhos, mais amigos

bandeiras imaxe cuore.jpg
g.jpg

 ... EN GALEGO

Menos veciños e máis amigos é un proxecto escolar dirixido aos alumnos e alumnas de 7º ano de Agrupamento de Escolas Joao de Meira de Guimaraes e do 6 EP do Colexio Martín Códax de Vigo, que busca recuperar e reinventar a tradición cultural e lingüistica común que compartiron portugueses e galegos durante séculos e que as fronteiras políticas separaron.

É por iso que nace a idea de por en contacto, de intercambiar experiencias e convivir alumnos e docentes das dúas escolas. O eixe vertebrador desta aventura será mostrarnos os uns aos outros as nosas escolas, as nosas cidades, a nosas linguas e as nosas tradicións para asi poder deixar de ser simplemente veciños e convertirnos en verdadeiros amigos.

O Colexio Martín Codax é un centro vigués que busca, inspirado pola ILE (Institución Libre de Enseñanza) e a tradición cultural galega, facer dos seus alumnos e alumnas cidadáns que participen de forma activa e crítica do momento histórico que están a vivir.

Fundado por un grupo de mestres e mestras nos últimos anos da ditadura franquista buscou desde as súas orixes crear unha escola laica, democrática e libre ao servizo do desenvolvemento ético, cognitivo e emocional dos seus alumnos e alumnas.

Corpo de profesores de 6EP do Martin Codax e por tras o pátio central da escola ao redor do que se distribúen as aulas.

WhatsApp Image 2023-12-06 at 12.46.17.jpeg
WhatsApp Image 2023-12-05 at 13.17.53.jpeg

 ... EN CASTELLANO

Menos veciños e máis amigos es un proyecto escolar dirigido a los alumnos de 7º curso del Agrupamento de Escolas Joao de Meira de Guimarães y 6º EP del Colexio Martín Códax de Vigo, que busca recuperar y reinventar la tradición cultural y lingüística común que compartieron portugueses y gallegos durante siglos y que las fronteras políticas separaron.

Es por eso que nació la idea de poner en contacto a alumnos y profesores de las dos escuelas, para intercambiar experiencias y convivir. El eje vertebrador de esta aventura será mostrar los unos a los otros nuestras escuelas, nuestras ciudades, nuestros idiomas y nuestras tradiciones para que dejemos de ser simples vecinos y nos convirtamos en amigos.

El Colexio Martín Codax es un centro de Vigo que busca, inspirado en la ILE (Institución Libre de Enseñanza) y la tradición cultural gallega, hacer de sus alumnos ciudadanos que participen de forma activa y crítica en el momento histórico que están viviendo.

Fundado por un grupo de docentes en los últimos años de la dictadura franquista, buscó desde sus orígenes crear una escuela laica, democrática y libre al servicio del desarrollo ético, cognitivo y emocional de sus alumnos.

 

 ... EM PORTUGUÊS

“Menos vizinhos e mais amigos” é um projeto escolar dirigido a alunos do 7.º ano do Agrupamento de Escolas João de Meira de Guimarães e 6.º EP do Colégio Martín Códax de Vigo, que procura recuperar e reinventar a tradição cultural e linguística comum partilhada por portugueses e galegos, durante séculos, e que as fronteiras políticas separaram.

Por isso nasceu a ideia de colocar alunos e professores das duas escolas em contato, trocar experiências e conviver. A espinha dorsal desta aventura será mostrar uns aos outros as nossas escolas, as nossas cidades, as nossas línguas e as nossas tradições para que deixemos de ser simples vizinhos e nos tornemos amigos.

O Colégio Martín Codax é um centro em Vigo que procura, inspirado na ILE (Institución Libre de Enseñanza) e na tradição cultural galega, tornar os seus alunos cidadãos que participam ativa e criticamente no momento histórico que vivem.

Fundada por um grupo de professores nos últimos anos da ditadura de Franco, procurou desde as suas origens criar uma escola laica, democrática e gratuita ao serviço do desenvolvimento ético, cognitivo e emocional dos seus alunos.

bottom of page